Wczytywanie...

O adfico

Adficio powstało w wyniku przekształcenia i połączenia dwóch podmiotów trudniących się wyspecjalizowaną obsługą biznesu w trzech odrębnych obszarach działalności gospodarczej. Zespół firmy tworzą ludzie z wieloletnim doświadczeniem w poszczególnych dziedzinach obsługiwanych przez naszą firmę. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym z możliwych poziomów.

projekty biznesowe

Grupy zakupowe
Projekty inwestycyjne

mediacje gospodarcze

uniknąć zbędnych sporów sądowych

kontakty gospodarcze

import
eksport
inwestycje w wybranej gałęzi przemysłu

Projekty biznesowe


Idea projektów biznesowych oparta jest na obustronnych korzyściach pomiędzy kontrahentami. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczeń tworzymy autorskie projekty biznesowe. Każdy z nich powstaje w oparciu o konkretne wymagania oraz zapotrzebowania naszego klienta. Cechą każdego projektu jest wieloetapowość w skład której wchodzą określone działania, identyfikujemy je i realizujemy na rzecz naszego klienta.

Grupy zakupowe

Zorganizowanie grupy zakupowej poprzedzone jest ustaleniem zasad współpracy pomiędzy naszą firmą a powołaną grupą oraz wytyczenie wspólnej strategii w celu osiągnięcia zamierzonego efektu. W trakcie współpracy służymy naszą pomocą i wsparciem merytorycznym. Grupa zakupowa funkcjonuje jako zrzeszenie podmiotów które dokonuje zakupu dóbr lub usług za pomocą jednego przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia efektu skali. Pozwala to negocjować z silniejszej pozycji, dzięki czemu łatwiej jest osiągnąć zamierzony cel.

KORZYŚCI:

KATEGORIE:

ETAPY:

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Tworzymy autorskie projekty biznesowe dla inwestorów oraz ludzi z kapitałem. Każdy projekt biznesowy tworzony jest od podstaw pod konkretne wymagania, zapotrzebowania jak również docelowy rejon prowadzenia biznesu.

Koszt projektu uzależnione są od sektora w którym będzie prowadzony biznes.

Mediacje gospodarcze


Umożliwiamy uniknąć zbędnych sporów sądowych które mogą powstać podczas realizacji kontraktów.

Od wielu lat nasi mediatorzy skutecznie pomagają skonfliktowanym stronom w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Podejmowane przez nas działania cechuje szczególna efektywność polegająca przede wszystkim na oszczędności czasu i pieniędzy. W okresie od 2010 roku doprowadziliśmy do zakończenia sporów, poprzez zawarcie pozasądowej ugody przy kontraktach, wartych łącznie 500 milionów złotych.

Mediacje to dobrowolna metoda rozwiązywania sporów, w której mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów, kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten charakteryzuje się pewnymi zasadami i obowiązkami:

Z naszego doświadczenia wiemy że mediacje różnią się od rozstrzygnięć sądowych (autorytarnych) przede wszystkim tym, iż celem ich nie jest ustalenie, kto ma rację lub kto jest winny, służą jedynie wypracowaniu konkretnego rozwiązania sporu które zadowala obie strony. Kierujemy się tu metodą WIN-WIN/WYGRANY-WYGRANY

Mediacje mogą być stosowane:

Mediator

Mediator jest moderatorem wspólnej dyskusji stron, dąży do wypracowania wspólnego porozumienia oraz wzajemnie akceptowalnego rozwiązania spornej kwestii. Nie ma wpływu na podejmowanie decyzji jego jedyny cel to pomoc skonfliktowanym stronom w osiągnięciu porozumienia.

12 ETAPÓW MEDIACJI WEDŁUG CHRISTOPHERA W. MOORE'A

Kontakty gospodarcze


Inicjujemy kontakty gospodarcze prowadzące potencjalnych partnerów do sukcesu.

W naszych zasobach posiadamy kontakty biznesowe w krajach Ameryki łacińskiej.
Działalność nasza opiera się na kojarzeniu potencjalnych partnerów biznesowych, zainteresowanych tamtejszymi rynkami niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia : import, eksport oraz bezpośrednie inwestycje w wybranej gałęzi przemysłu. Jednocześnie pomagamy omijać utrudnienia które pojawiają się w kontaktach biznesowych, wynikają one przede wszystkim ze specyfiki i uwarunkowań krajów Ameryki Łacińskiej.

Zakres działań:

Kontakt